Dobroczyńcy

Dobroczyńcy

Gmina Lesznowola

                                                   

Gmina Lesznowola zajmuje powierzchnię 69 km2, mieszka tu ponad 20 tys. osób. Z najnowszych danych wynika, że na jej terenie zarejestrowało się już prawie 5 tys. firm. Na przestrzeni kilkunastu lat Lesznowola z gminy typowo rolniczej przekształciła się w gminę o charakterze mieszkaniowo – usługowym.

Najważniejszym atutem Gminy Lesznowola jest korzystne położenie geograficzne: bezpośrednie sąsiedztwo m.st. Warszawy i międzynarodowego lotniska im. F. Chopina.

Dzięki zaangażowaniu władz gminy możemy się cieszyć bardzo dobrą infrastrukturą sportową.

===============================================================================================

AD-KLIMA   

Klimatyzacja
to stworzenie i utrzymanie najbardziej korzystnych warunków klimatycznych dla ludzi w pomieszczeniach
oraz zapewnienie niektórym urządzeniom, które tego wymagają, najbardziej właściwych warunków pracy.

Wentylacja
to układ zapewniający usuwanie zanieczyszczonego powietrza z zamkniętych pomieszczeń mieszkalnych, biurowych czy produkcyjnych i wymianę na powietrze świeże i czyste dostarczone z zewnątrz.

Rekuperacja
to mechaniczne wmuszenie obiegu powietrza w układzie wentylacyjnym z jednoczesnym ogrzaniem powietrza nawiewanego do pomieszczenia poprzez odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego na zewnątrz.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG AD-KLIMA

AD-KLIMA 
05-500 Mysiadło
Adam@ad-klima.pl
tel.
 +48 691711243