UKS Iwiczna w programie Klub 2020

Rządowy program KLUB to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych. Od 2016r. odnosi duże sukcesy poprzez wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Kluby sportowe stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.

Program skierowany jest do klubów sportowych jedno- jak i wielosekcyjnych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Otrzymane środki przeznaczone są na:

  1. Wynagrodzenie trenera,
  2. Zakup sprzętu sportowego,
  3. Organizację obozu sportowego.

W 2016 roku szkoleniem zostało objęte ok. 130 tys. dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymało 2 151 klubów o łącznej wartości 24 mln złotych.

W 2017 roku kwota 37 mln pozwoliła na dofinansowanie działalności 3 352 klubów sportowych. Programem zostało objęte ok. 170 tys. dzieci i młodzieży oraz 8 tys. szkoleniowców z całej Polski.

Natomiast w 2018 roku na realizację Rządowego Programu KLUB przeznaczono 40 mln zł i wsparto aż 3 616 klubów z całej Polski.

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 40 mln zł.

GŁÓWNE CELE:

  1. Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Czasowe zawieszenie treningów

W związku z wytycznymi organów administracji państwowej i władz samorządowych, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu do odwołania treningów wszystkich sekcji UKS Iwiczna. Wznowimy je, gdy tylko sytuacja na to pozwoli. Będziemy informować na bieżąco o wszelkich decyzjach. Tymczasem życzymy Państwu i Dzieciom DUŻO ZDROWIA!

Ferie zimowe

Wszystkim naszym zawodnikom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas zimowych ferii.

Certyfikat PZPN dla UKS Iwiczna!

Uczniowski Klub Sportowy Iwiczna otrzymał Brązowy Certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej!

Więcej informacji w najbliższych dniach.

Harmonogram treningów na hali

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem treningów obowiązującym na miesiące listopad 2019 – marzec 2020 r. Szczegółowe informacje na temat daty pierwszego treningu na hali otrzymają Państwo od trenerów prowadzących.

Zajęcia sekcji lekkoatletycznej

Zapraszamy na nasze treningi:

Wtorek – Stadion szkolny w Nowej Iwicznej

godz. 18.00 – dzieci kl. IV-VIII oraz dzieci kl. I-III (Centrum Sportu)

godz. 19.30 – dorośli M.I.L.A.

Czwartek – Stadion szkolny w Nowej Iwicznej

godz. 18.00 – dzieci kl. IV-VIII

Sobota – Magdalenka ul. Brzozowa (Plac Zabaw)

godz. 8.30 – dorośli M.I.L.A.

ZAPRASZAJĄ Trenerzy: Anna Jakubczak-Pawelec, Dariusz Pawelec

Nabór do grupy 2013/14

Zapraszamy chłopców i dziewczynki urodzone w roku 2013 i 2014 do udziału w treningach piłki nożnej w UKS Iwiczna!

We wrześniu i październiku zajęcia będą odbywać się na boisku przy szkole w Nowej Iwicznej we wtorki i piątki w godzinach 17:00-18:15. Zaczynamy we wtorek 3 września. Przez pierwsze 2 tygodnie zajęcia są próbne, do niczego nie zobowiązują i oczywiście są bezpłatne! Proszę przyprowadzić swoje dziecko i zobaczyć jak wygląda trening. Nie ma potrzeby potwierdzania obecności. Gorąco zapraszamy!

Trenerem prowadzącym grupę 2013/14 będzie Wojciech Chlipała (dyplom UEFA B), który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania. Oto dane kontaktowe:

tel. +48 661 113 313
e-mail: wojciech@chlipala.pl

Do zobaczenia!