Historia klubu

Uczniowski Klub Sportowy „IWICZNA” powstał w 1995 roku z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej – Marcina Rowińskiego.  Wiodącym celem zawiązania Klubu, było propagowanie i rozwój umiejętności gry w koszykówkę wśród młodzieży szkoły.

Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą Władz szkoły, a Marcin Rowiński został pierwszym prezesem UKS Iwiczna. Ciekawostką jest, że jednym z założycieli Klubu, był również ówczesny poseł na sejm RP, a obecnie Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński – (przyjaciel sportu i miłośnik gry w piłkę nożną), któremu ciągle bliskie są sprawy bieżące naszego UKS-u.

Klub z roku na rok powiększał liczbę aktywnie grających w koszykówkę, niestety tragiczna śmierć Marcina Rowińskiego w 1999 roku przerwała jego działalność. W 2003 roku dzięki inicjatywie nowego prezesa Pana Dariusza Pawelca, ponownie aktywowano działanie Klubu, a nawet rozszerzono jego działalność o sekcję piłki nożnej oraz judo.

Prowadzącym i odpowiedzialnym trenerem sekcji piłki nożnej został Pan Jerzy Buczek – wybitny trener, a judo Pan Artur Brzeziński – oboje nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły. Sekcja judo funkcjonowała już wcześniej, bo od 1999 roku jako filia WKS Gwardia Warszawa, ale od 2003 roku została włączona w szeregi UKS Iwiczna.

Po kilku latach nastąpiła zmiana w Zarządzie Klubu i kolejnym prezesem został Pan Artur Brzeziński. Klub działał prężnie i nadal rozszerzał swoją działalność, czego efektem było powołanie do życia w 2005 roku z inicjatywy Pani Pauliny Teleckiej nowej sekcji – gimnastyka artystyczna.

Od 2013 roku, ze względu na dużą liczbę członków Klubu, nastąpił podział w ramach UKS Iwiczna. Sekcja piłki nożnej pod patronatem nowego Zarządu, którego prezesem został Pan Sławomir Komendarczyk – został przy „starej” nazwie, a sekcje judo i gimnastyki odłączyły się tworząc nowy UKJ Iwiczna.

Obecny Uczniowski Klub Sportowy „Iwiczna” jest organizatorem wielu akcji sportowo – rekreacyjnych. Współpracujemy z naszym sponsorem i dobroczyńcą Gminą Lesznowola. Uczestniczymy w rozgrywkach MZPN oraz turniejach piłkarskich o zasięgu lokalnym, wojewódzkim oraz międzynarodowym, nasi podopieczni uczestniczą w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych.

Organizujemy własne turnieje i rozgrywki, a najważniejszym jest coroczny turniej piłki nożnej dzieci, upamiętniający osobę tragicznie zmarłego pierwszego prezesa i założyciela Klubu – Marcina Rowińskiego. W 2014 roku odbyła się już X – jubileuszowa edycja Memoriału Marcina Rowińskiego. Wspomniany Memoriał jest wpisany w kalendarz cyklicznych imprez sportowych organizowanych wspólnie z Władzami naszej gminy.

Nieoceniony wpływ na rozwój naszego Klubu ma pomoc naszej Pani Wójt Marii Jolanty Batyckiej Wąsik oraz osób odpowiedzialnych za promocję sportu w naszej Gminie.

…Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu…

Aktualny skład zarządu Klubu:

  • Prezes Zarządu – Pan Sławomir Komendarczyk
  • Członek Zarządu – Sekretarz – Pan Wojciech Chlipała
  • Członek Zarządu – Skarbnik – Pan Sławomir Patynowski