1.. 2.. 3.. IWICZNA TO MY!

Uczniowski Klub Sportowy „IWICZNA” powstał w 1995 roku z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej – Marcina Rowińskiego.  Wiodącym celem zawiązania Klubu, było propagowanie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży nowo otwartej szkoły.

 

Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą władz szkoły, a Marcin Rowiński został pierwszym prezesem UKS Iwiczna. Ciekawostką jest, że jednym z założycieli Klubu, był również ówczesny poseł na sejm RP i Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński – (przyjaciel sportu i miłośnik gry w piłkę nożną), któremu bliskie są sprawy bieżące naszego UKS-u.

 

Klub z roku na rok powiększał liczbę dzieci aktywnie grających w koszykówkę.

Niestety tragiczna śmierć Marcina Rowińskiego w 1999 roku przerwała jego działalność. W 2003 roku dzięki inicjatywie nowego prezesa Pana Dariusza Pawelca, ponownie aktywowano Klub, a nawet rozszerzono jego działalność o sekcję piłki nożnej oraz judo.

Prowadzącym i odpowiedzialnym trenerem sekcji piłki nożnej został Pan Jerzy Buczek – wybitny trener, a sekcji judo Pan Artur Brzeziński – oboje nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły. Po kilku latach nastąpiła zmiana w Zarządzie Klubu i kolejnym prezesem został Pan Artur Brzeziński. Klub działał prężnie i nadal rozszerzał swoją działalność, czego efektem było powołanie do życia w 2005 roku z inicjatywy Pani Pauliny Teleckiej nowej sekcji – gimnastyka artystyczna.

Od 2013 roku, ze względu na dużą liczbę członków Klubu, nastąpił podział w ramach UKS Iwiczna. Sekcja piłki nożnej pod patronatem nowego Zarządu, którego prezesem został Pan Sławomir Komendarczyk – został przy „starej” nazwie, a sekcje judo i gimnastyki utworzyły nowy UKJ Iwiczna. Pod zarządem Prezesa Sławomira Komendarczyka, 

 

Klub wzbogacił się o kolejne sekcje sportowe – piłka siatkowa prowadzona przez Grzegorza Teleckiego reprezentanta Polski juniorów oraz zawodnika ekstraklasy w piłce siatkowej oraz sekcję lekkoatletyka prowadzoną przez naszą wybitną lekkoatletkę, reprezentantkę Polski i uczestniczkę Igrzysk olimpijskich Annę Jakubczak – Pawelec.

 

Obecny Uczniowski Klub Sportowy „Iwiczna” jest organizatorem wielu akcji sportowo – rekreacyjnych. Współpracujemy z naszym sponsorem i dobroczyńcą Gminą Lesznowola. Uczestniczymy w rozgrywkach MZPN oraz turniejach piłkarskich o zasięgu lokalnym, wojewódzkim oraz międzynarodowym, nasi podopieczni uczestniczą w obozach szkoleniowo – wypoczynkowych.

…Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu…

Organizujemy własne zawody, turnieje i rozgrywki, a najważniejszym jest coroczny turniej piłki nożnej dzieci, upamiętniający osobę tragicznie zmarłego pierwszego prezesa i założyciela Klubu – Marcina Rowińskiego. W 2020 roku odbyła się już XVI – edycja Memoriału Marcina Rowińskiego. Wspomniany Memoriał jest wpisany w kalendarz cyklicznych imprez sportowych organizowanych wspólnie z Władzami naszej gminy.

W roku 2024 Klub obchodzi swoje 30 lecie!