Kontakt

Uczniowski Klub Sportowy „Iwiczna” przy Zespole Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej

ul. Krasickiego 56, 05 – 515 Nowa Iwiczna

Tel. (0 22) 750 83 80, 750 88 89 wew 32

NIP: 123 103 49 10

nr rachunku bankowego UKS  „IWICZNA”

PKO BP 69 1020 1169 0000 8602 0106 6224

Przy opisie przelewu proszę podać trzy podstawowe informacje:

Imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, miesiąc za który płacona jest składka.

Gdzie się znajdujemy

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

  • Trener Sławomir KOMENDARCZYK: Prezes UKS „Iwiczna”, nabór do roczników 2010 – 2011

kontakt: +48 737 445 229 e-mail: slawek.komendarczyk@gmail.com

  • Trener Wojciech CHLIPAŁA: Członek Zarządu UKS „Iwiczna”, odpowiedzialny za nabór do rocznika 2009

kontakt: +48 661113313 e-mail: wojciech@chlipala.pl

  • Trener Jerzy BUCZEK: Prowadzi grupy rocznikowe 2007 oraz 2008

kontakt: +48 509335895

  • Trener Kamil JANUS: Prowadzi grupy rocznikowe 2006 oraz 2012/2013

kontakt: +48 888738711

  • Sławomir PATYNOWSKI: Członek Zarządu UKS „Iwiczna”, odpowiedzialny za sprawy organizacyjne,                      informacyjne, kontakt z mediami i sponsorami

kontakt: +48 508 981 222 e- mail: slawomir.patynowski@gmail.com

SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ

  • Trener Grzegorz TELECKI: zajęcia dla dzieci i młodzieży kontakt +48 500155928

SPONSOR

AD-KLIMA 
05-500 Mysiadło
Adam@ad-klima.pl
tel.
 +48 691711243

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG AD-KLIMA

Klimatyzacja
to stworzenie i utrzymanie najbardziej korzystnych warunków klimatycznych dla ludzi w pomieszczeniach oraz zapewnienie niektórym urządzeniom, które tego wymagają, najbardziej właściwych warunków pracy.
Wentylacja
to układ zapewniający usuwanie zanieczyszczonego powietrza z zamkniętych pomieszczeń mieszkalnych, biurowych czy produkcyjnych i wymianę na powietrze świeże i czyste dostarczone z zewnątrz.
Rekuperacja
to mechaniczne wmuszenie obiegu powietrza w układzie wentylacyjnym z jednoczesnym ogrzaniem powietrza nawiewanego do pomieszczenia poprzez odzysk ciepła z powietrza odprowadzanego na zewnątrz.