Zawieszenie treningów do 09.04.2021

Ze względu na nowe ograniczenia związane z pandemią CS Lesznowola wprowadza zakaz z korzystania obiektów sportowych do 09.04.2021. Tym samym wszystkie zajęcia sportowe UKS Iwiczna zostają zawieszone.

ZAJĘCIA SPORTOWE W FERIE ZIMOWE

W dniach od 04.01 do 17.01 odbywają się zajęcia sportowe dla grup zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Iwiczna zarejestrowanych w polskim związku sportowym. Zajęcia dotyczą grup rocznika 2012, 2011, 2010, 2009. Szczegóły u trenerów.

UKS Iwiczna w programie Klub 2020

Rządowy program KLUB to kompleksowe wsparcie dla małych i średnich klubów sportowych. Od 2016r. odnosi duże sukcesy poprzez wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Kluby sportowe stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego. Program „Klub” wspierając kluby sportowe – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość.

Program skierowany jest do klubów sportowych jedno- jak i wielosekcyjnych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Otrzymane środki przeznaczone są na:

  1. Wynagrodzenie trenera,
  2. Zakup sprzętu sportowego,
  3. Organizację obozu sportowego.

W 2016 roku szkoleniem zostało objęte ok. 130 tys. dzieci i młodzieży. Wsparcie otrzymało 2 151 klubów o łącznej wartości 24 mln złotych.

W 2017 roku kwota 37 mln pozwoliła na dofinansowanie działalności 3 352 klubów sportowych. Programem zostało objęte ok. 170 tys. dzieci i młodzieży oraz 8 tys. szkoleniowców z całej Polski.

Natomiast w 2018 roku na realizację Rządowego Programu KLUB przeznaczono 40 mln zł i wsparto aż 3 616 klubów z całej Polski.

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 40 mln zł.

GŁÓWNE CELE:

  1. Upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
  4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Czasowe zawieszenie treningów

W związku z wytycznymi organów administracji państwowej i władz samorządowych, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu do odwołania treningów wszystkich sekcji UKS Iwiczna. Wznowimy je, gdy tylko sytuacja na to pozwoli. Będziemy informować na bieżąco o wszelkich decyzjach. Tymczasem życzymy Państwu i Dzieciom DUŻO ZDROWIA!

Ferie zimowe

Wszystkim naszym zawodnikom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas zimowych ferii.